TetoTeto Logo
Banner
Banner

Vải Tươi (Hàng Tuyển bay air) 500gr

Vải tươi bay air, quả to chín đều, không sâu đầu, hạt nhỏ.

¥1111

8% TAX

Nam Định Quán

Weight: 500gm

Tokyo/東京都

Item Details

Category

Fruits & Vegetables

Status

available

Shipping Time

within 2-3

Store Details

NQ

Nam Định Quán

Tokyo/東京都

visit store

More Like This

© 2024 Copyrights Xpats, Inc All Rights Reserved.